قرمز سبز آبي خاکستري
دلها را هوايى است و روى آوردنى و پشت كردنى ، پس دلها را آنگاه به كار گيريد كه خواهان است و روى در كار ، چه دل اگر به ناخواه به كارى وادار شود ، كور گردد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت