قرمز سبز آبي خاکستري
چون از كارى ترسى بدان درشو ، كه خود را سخت پاييدن دشوارتر تا در نشدن در كار و ترسيدن . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت