سفارش تبلیغ
صبا

عصردانایی

آتش زدن شبانه مزارع گندم پس از برداشت در نظرآباد

    نظر

 

آتش زدن  شبانه مزارع گندم پس از برداشت  در نظرآباد

 

با شروع فصل برداشت محصول از مزارع گندم جنبه‌های متفاوتی از کشاورزی و طبیعت مشاهده می‌شود.

آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی مبحث چندین ساله و گسترده‌ای است، دلیل اصلی روی آوردن کشاورزان به آتش زدن کاه و کلش گندم و جو کنترل آفات و علف‌های هرز، پاک شدن سریع زمین از بقایای گیاه قبلی و آسان شدن عملیات شخم برای محصول بعدی است ولی غافل از اینکه به کار بردن تناوب زراعی صحیح و استفاده مناسب از سموم نتیجه‌ای بسیار مطلوب تر دارد. این آتش سوزی‌ها علاوه بر اینکه چهره نازیبایی از طبیعت نشان می‌دهند باعث بروز مشکلات زیست محیطی زیادی برای مردم و اکوسیستم منطقه و همپنین وارد آمدن خسارات اقتصادی می‌شود و گاهی آتش به مزارع همسایه نیز سرایت کرده و با سوزاندن خوشه‌های طلایی حداقل باعث خسارات مالی و روحی جبران ناپذیری می شود.


سوزاندن بقایای گیاهی عامل تخریب شدید مواد مغذی در سطح خاک می‌شود، تشریح کرد: تحقیقات نشان داده است که بقایای گیاهی یک منبع تجدیدپذیر طبیعی و مهم و سرشار از مواد مغذی گیاهی بوده که می تواند همراه با کودهای شیمیایی برای اصلاح خاک و بهبود تغذیه گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.سوزاندن بقایای گیاهی موجب کاهش جذب عناصر غذایی توسط ریشه‌ها، کاهش ظرفیت نگهداری آب در خاک، کاهش راندمان مصرف آب، کاهش نفوذ پذیری خاک و کاهش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک شود.

هر یک میلیون تن کاه سوخته شده حدود 56 هزار تن دی اکسید کربن در هوا آزاد می سازد، یادآور شد: سوزاندن بقایای کشاورزی اثرات تشدید کننده‌ای بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر و آلودگی محیط زیست دارد.

برخی کشاورزان آگاهی کافی از مزایای بقایای گیاهی نداشته و به دلیل درآمد پایین به دنبال راهکارهای ساده و ارزان بوده و غیر از آتش زدن راهکار دیگری جهت استفاده موثر از بقایای گیاهی ندارند.

خرد کردن و توزیع بقایا در سطح مزرعه، رعایت تناوب در کشت گندم، حبوبات و انجام آیش، چَراندن دامها و کمپوست کردن بقایا را به عنوان راهکار اولیه جهت جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی دانست و تاکید کرد: در این مسیر ضروری است کشاورزان با مشاوره با مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کارشناسان و مروجان کشاورزی ضمن آگاهی از مزایای حفظ کاه و کلش و باقیمانده های محصولات کشاورزی در خاک و معایب سوزاندن بقایای گیاهی بر روی تولید، خاک زراعی و محیط زیست، نسبت به بکارگیری راهکارهای جایگزین اقدام کنید.

با توجه به مشکلات بسیار زیاد به وجود آمده از آتش زدن بقایای محصولات و خسارات جبران ناپذیر آن از مسئولان تقاضا می شود با نگاهی ویژه به این موضوع روش های قابل قبول و به صرفه ای برای کشاورزان ایجاد کنند و از کشاورزان زحمتکش نیز انتظار می رود برای سلامت همنوعان خود و همچنین حفظ چرخه طبیعی حیات گیاهان، حیوانات و خاک روش های دیگر را جایگزین این روش نامناسب کنند.

اخیرا برخی از کشاورزان به منظور فرار ازاعتراض شهروندان ودوستداران محیط زیست بصورت شبانه نسبت به سوزندان بقایای محصولات  دراطراف شهر اقدام می کنندکه حرکت خطرات جبران ناپذیری درپی خواهد داشت  . امیدواریم مسوولین اهتمام وپیژه داشته باشند .