سفارش تبلیغ
صبا

عصردانایی

نامه ای به استاد سروش

 

بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ای به استاد سروش

 

استادا، عبدالکریما ، سروشا : وقتی نام عبدالکریم وجود دارد این نشانه آن است که عبدی و کریمی وجود دارد . عبادتی و کرمی وجود دارد وقتی واژه سروش وجود دارد این نشانه آن است که هاتف غیبی وجود دارد و غیبی وجود دارد. این نام (سروش ) که حتماً مورد لطف شما قرار گرفته است .که برای خود انتخاب کرده ایدفریاد میزند که سروش و الهام و رویای صادقائه و وحی وجود  دارد. وقتی وحی عام که به همه موجودات داده شده است . ادامه مطلب...